Misja:

Wydawnictwo SECiM powołane zostało przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody, której  misją jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie. We wspólnocie formujemy się, wzrastamy w wierze i wspólnie zachwycamy się Bogiem. Chcemy aby to właśnie Bóg i Jego Słowo było obecne w naszej codzienności. Pragniemy dzielić się Słowem dookoła. Mamy głowy pełne pomysłów, serca pojemne i otwarte, a ręce gotowe do pracy.